اسامی برندگان قرعه کشی ماهیانه

36

تعداد کل برندگان تاکنون

تیر ۱۳۹۶

مرداد ۱۳۹۶

شهریور ۱۳۹۶

۱- نفر اول آقای خیرانی از تهران  برنده ۲۰۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

۲-نفر دوم آقای عادلانی از مازندران برنده ۱۵۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

۳- نفر سوم آقای غلامی راد از تهران برنده  ۱۰۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

مهر ۱۳۹۶

۱-آقای حبیب زاده از تهران برنده ۲۰۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

۲- خانم مونا میاحی از کرج برنده ۱۵۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

۳-آقای فراهانی از کرج برنده ۱۰۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

آبان ۱۳۹۶

۱- خانم سفرچی از کرج برنده ۲۰۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

۲-آقای امیر ساسانی از تهران برنده ۱۵۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

۳-آقای عدالت از بروجرد برنده ۱۰۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

آذرماه ۱۳۹۶

۱- آقای رمضانی از تهران برنده ۲۰۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

۲-رستوران رودیزیو مجتمع پالادیوم تهران برنده ۱۵۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

۳- آقای محمد فیلو از تهران برنده ۱۰۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

دی ماه ۱۳۹۶

۱-نفر اول  خانم ماجده میاحی از کرج برنده ۲۰۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

۲-نفر دوم خانم توکلی از اسلامشهر برنده ۱۵۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

۳- نفر سوم آقای محمدی  از تهران برنده ۱۰۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

بهمن ماه ۱۳۹۶

۱-نفر اول  خانم جباری از تهران به شماره تلفن ۵۱۵****۰۹۱۲ برنده ۲۰۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

۲-نفر دوم آقای سارجلو از اسلامشهر به شماره تلفن ۳۵۳****۰۹۱۲ برنده ۱۵۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول

۳- نفر سوم خانم نقاش زاده از تهران به شماره تلفن ۲۷۵****۰۹۱۲برنده ۱۰۰٫۰۰۰ تومان سبد محصول